Privacyverklaring AVG

Marilien Promotie

Marilien Promotie neemt uw privacy serieus en verwerkt en gebruikt uw informatie op een veilige manier. Op deze pagina leest u het Privacy Statement van Marilien Promotie.

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Marilien Promotie kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Marilien Promotie en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een toegangskaart of contactformulier op de website aan Marilien Promotie verstrekt. Marilien Promotie kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor- en achternaam
  • Adres
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM MARILIEN PROMOTIE GEGEVENS NODIG HEEFT

Marilien Promotie verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.
Daarnaast kan Marilien Promotie uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een opdracht, doorgaans dienstverlening.

HOE LANG MARILIEN PROMOTIE GEGEVENS BEWAART

Marilien Promotie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Marilien Promotie verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Marilien Promotie worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website.  Marilien Promotie gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@sinterklaasfeestdordrecht.nl Marilien Promotie zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Marilien Promotie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Marilien Promotie maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Marilien Promotie verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Marilien Promotie op via info@sinterklaasfeestdordrecht.nl www.sinterklaasfeestdordrecht.nl is een website van Marilien Promotie.  Marilien Promotie is als volgt te bereiken:

MARILIEN PROMOTIE

Vestigingsadres: Weeskinderdijk 29 3314 CM Dordrecht
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 66265827
E-mailadres: info@sinterklaasfeestdordrecht.nl